Vores koncept

Vores Koncept

hvad er vores proces

BrainMatch tilbyder din virksomhed en håndholdt service lige fra start til slut. Den håndholdte service skaber et gensidigt tillids forhold mellem din virksomhed og BrainMatch gennem hele processen. ​

trin 1 - opgavens indhold

Ved et fælles møde drøftes opgavens indhold og omfang hvor vi sammen definerer de kompetencer, din virksomhed har brug for at få tilført til løsning af den pågældende opgave.

trin 2 - kompetencebehov

Ud fra dine kompetencebehov indetificerer og håndplukker vi de rette profiler, IT-specialister. Det vil ske sammen med vores samarbejdspartner i Slovakiet.

trin 3 - Valg af it-specialisterne

Vi præsenterer herefter et antal CVére for din virksomhed, som du kan vælge imellem. Ud fra disse sætter du det IT-team der matcher opgaverne mest optimalt. Der bliver herefter mulighed for Skype interview med din kommende "medarbejder", således vi sikrer at det bliver det rette team der skal løse dine opgaver.

trin 4 - aftalens indhold

Staffing aftale mellem BrainMatch og din virksomhed indgås. Heri indgår der en forventningsafstemning vedr. valg af udviklere samt en fast afrapporterings procedure etc. baseret på dine projektrapporterings værktøjer.​

trin 5 - projektstyring og opfølgning

BrainMatch vil løbende følge op på aftalens indhold ude på din virksomhed og hos vores Slovakiske partnere indtil opgaven er løst til fuld tilfredshed for alle parter.

Staffing Aftalen

aftalen

Hvad indeholder vores aftale?

En samarbejds-aftale med BrainMatch er en kontrakt på, at din virksomheder lejer/råder over et team af højt specialiserede slovakiske sw-udviklere i et nærmere bestemt antal timer afhængig af projektets omfang. Aftalen betyder bla, at BrainMatch sikrer :

 • At din virksomhed får tilknyttet en lokal it projektleder dedikeret til din opgave, som du kan kommunikere direkte med;
 • At de aftalte milepæle bliver overholdt;
 • At den faglige standard lever op til dine forventninger;
 •  Muligheden for løbende at geare udviklingsprocessen op eller ned efter dine behov.
Overskuelig prismodel

Overskuelig prismodel

Overskuelig og attraktiv prismodel og samarbejdsaftale

Din virksomhed frikøber arbejdskraft hos vores samarbejdspartnere i Slovakiet. Det betyder, at du kun betaler for de timer som aftalt med os i  aftalen.

Vi kan aftale en fast timepris for hele projektforløbet, eller gerne som en samlet rammeaftale afhængig af dine ønsker og behov.

Samarbejdsaftalen giver dig endvidere mulighed for på kort sigt, at skalere din kapacitet op eller ned afhængig af dit behov.

Såfremt du har brug for en midlertidig arbejdsplads i Slovakiet, kan vores vores partner stille en fuld møbleret plads til rådighed, incl mødelokaler, It infrastruktur, high speed fibernet mv. for din virksomhed.

Din virksomhed afholder selv rejse- og opholds udgifter, såfremt dit indiske/slovakiske udviklerteam skal til Danmark, eller i forbindelse med jeres egne rejser til Slovakiet.

En staffing-aftale kan realiseres på forskellige måder, eller kan kombineres efter behov og økonomi

Off-shore staffing

I den model råder du over dine nye SW-medarbejder hos vores Slovakiske samarbejdspartnere. Kommunikationen vil foregå mellem din virksomhed og dit it team, eksempelvis over Skype eller andre lignende medier. Onshore staffing modellen er særlig velegnet til igangværende it projekter

On-shore staffing

Der vil også være mulighed for at få dit eksterne sw-team til din virksomhed i Danmark for en kortere eller længerevarende periode. På den måde får du tilført nogle it kompetencer til dit nuværende set-up. Det vil øge effektiviteten og produktiviteten, og ikke mindst give en større fokusering på at udvikle og vedligeholde dine egne it projekter.

On location staffing

Det kan i særlige tilfælde være formålstjenligt at sende din danske it projektleder til Slovakiet i kortere perioder for at samarbejde med dit sw-team on location. Denne model er særlig velegnet til større it projekter, som kræver et større set-up. Vi stiller naturligvis arbejdsplads, mødelokaler og andre faciliteter til rådighed, mens din danske medarbejder er på besøg i Slovakiet. 

Konceptet skaber merværdi i din virksomhed

 • BrainMatch kan levere outsourcing på danske betingelser til en favorabel pris.
 • Samtlige it udviklere har allerede en vis anciennitet med en høj arbejdsmoral, og er vant til at arbejde med udenlandske virksomheder. Det er din garanti for, at du får sammensat et it team, den kan agere hurtigt og professionelt for din virksomhed.
 • Alle ydelser og løsninger bliver leveret med dedikation, professionalisme og ærekærhed, og al kommunikation mellem din virksomhed og vore samarbejdspartnere er håndholdt af Brainmatch. Det skaber tillid.
 • BrainMatch minimerer de sociale, sproglige og kulturelle misforståelser.
 • BrainMatch har en dansk ledelse. Det betyder, at din virksomhed kan føle sig tryg, fordi vi kender til de lokale forhold og kulturforskelle.​
 • BrainMatch konverterer dine faste lønomkostninger til variable.
 • BrainMatch løser dine flaskehalse udfordringer, så du får tilført nogle it kompetencer, som din virksomhed i dag har svært ved at finde herhjemme.
 • Samarbejdet mellem dine danske udviklere og dine nearshore  udviklere giver anledning til ny inspiration og energi i din virksomhed.