Udvikler team

vort software udvikler team

mere end 30 dedikerede sw udviklere til din rådighed

Sammen med vores partner i Slovakiet tilbyder vi et fuldt team af dygtige og erfarne software udviklere med vidtspændende kompetencer. Alle vore medarbejdere er universitetsuddannede indenfor matematik og datalogi, og de har stor erfaring med internationale projekter indenfor såvel den financielle sektor som mobilbranchen i flere større virksomheder indenfor EU.

De taler alle flydende engelsk, forstår dansk kultur og humor. De arbejder dagligt med de mest kendte projektstyring redskaber.

Vi anbefaler altid et team på min. 3 personer – hvoraf én er lead developer og de to øvrige fungerer som “back-up” for din lead udvikler.

Vores partner har flere års erfaring med at arbejde både som en nearshoring staffing partner, såvel som med løsning af hele projekter eller sprints.

Vores partner er i øvrigt medlem af IT-Brancheforeningen i Danmark.

værktøjer

Frontend: AngularJS, Bootstrap, Typescript, GWT, JSF (RichFaces, PrimeFaces), Vaadin

Backend: JDK 1.8, Hibernate, JPA, Docker, Microservices, EHCache

Interfaces: SOAP webservices (Apache CXF), REST services (JSON, XML), Swagger, LDAP

Frameworks: J2EE, EJB, Spring/SpringBoot, Activiti, ActiveMQ, JMS, Apache POI, Apache Lucene, Jasper Reports

Testing frameworks/tools: Mockito, Selenium, Cucumber, JMeter, SoapUI, Postman

Development tools: Eclipse, Netbeans, IntelliJ, WebStorm

CI tools: Jenkins, Nexus, Sonar

Build management systems: Apache Maven, Gradle

Aplication servers:  Jboss/WildFly, Apache Tomcat, GlassFish, ServiceMix, JBossFuse

Databases:  PostgreSQL, Oracle, MySQL, MSSQL, DB2, H2, SQLite, Cassandra NoSQL

Source versioning: GIT, SVN, CVS, Hg

Andre værktøjer: .Net, C++, C# etc.

 

referencer

Vores udviklere, der blandt andet har flere års anicinitet hos vores slovakiske partner, har været involveret i mange forskellig artede opgaver og brancher.

Vores partner har blandt andet løst opgaver for:

IBM, Payment 21, Slovak Telekom, Konica Minolta, Datalan, SBER Bank, Goldmann Systems, Lundegaard mfl.

Du kan læse mere om deres spids kompetencer og CVér på flg. link.

opgaver-referencer

Banking:

“365 bank / Integration”

365 bank is new bank in Slovakia which brings modern features for their clients. It’s „mobile first“ bank – you can do everything by using the mobile app – from creating bank account to get loan. You don’t need to visit any bank office.

Workflows team is working mainly on backend functionalities specially on ESB – integrating different services (SOAP, REST, UM, DB connector, HTTP connector, Active Directory). As ESB (Enterprise Service Bus) there is used WebMethods Integration Server platform. This integration platform is developed by SoftwareAG company. We also implement some backend Java EE modules. These modules are integrated into the platform. On ESB our team develop BPM processes which are integrated to ESB services and MyWebMethods server. Processes and services are tested by automated tests which are developed using SoapUI tool.

Technologies:

Frontend: Angular, Apache Cordova

Backend: WebMethods 10.3, MyWebMethods, BPM, JDK 1.8, J2EE, EJB, Hibernate, MSSQL, Maven, Arquillian

Interfaces: SOAP webservices (Java EE), REST services (JSON, XML), Swagger, Active Directory, UM (JMS), JDBC connectors

Tools: Software AG designer & process development, SoapUI, Wildfly and more.

Finance:

Quatro/

Quatro is one of the oldest Slovak loan proivders, providing various types of loans (mainly consumer credits, cash loans) in Slovakia and Czech republic via brick and mortar shops as well as e-shops, too. Quatro is owned by VÚB bank.

Workflows team is working mainly on both BE and FE functionalities – integrating web services (both SOAP and REST), user management via LDAP (Active Directory) persistence layer, layer for document management (i.e. generating various types of agreements and their maintenance) and unit tests. All these layers run on JBoss EAP with MS SQL DB. Jasper reports are used for generating agreements and reports. Frontend is based on JSF (RichFaces). SOAP UI is extensively utilized as WS mocking tool, Selenium IDE serves as test automation tool. Workflows team also cooperates with analysts during analytic phase and provides test support during tests. On call service for customer is provided continuously (including bug fixing and migration support).

Technologies:

Frontend: JSF, mostly RichFaces.

Backend: Based on J2EE (EJB), JDK 1.7.

Persistence: Hibernate ORM, MS SQL DB.

Source code management: GIT

Build automation tool: Apache Maven

Interfaces: SOAP webservices (Java EE), REST services (JSON, XML), Active Directory, JDBC connectors

Report generating tool: JasperReports (design phase in iReport GUI).

Application Server: JBoss EAP

Tools: SoapUI, FoxitPhantom PDF, Selenium IDE, Enterprise architect

Development IDE: NetBeans or Eclipse.