Udvikler team

vort java udvikler team

mere end 30 dedikerede java udviklere til rådighed

Sammen med vores partner Workflows i Košice i Slovakiet tilbyder vi et team af dygtige og erfarne JAVA udviklere. Alle vore medarbejdere er universitetsuddannede indenfor matematik og datalogi, og de har stor erfaring med internationale projekter indenfor såvel den financielle sektor som mobilbranchen i flere større virksomheder indenfor EU.

Vi anbefaler altid et team på min. 3 personer – hvoraf én er lead developer og de to øvrige fungerer som “back-up” for din lead udvikler.

Vores partner har flere års erfaring med at arbejde både som en nearshoring staffing partner, såvel som med løsning af enkelt projekter.

Workflows er endvidere medlem af IT-Brancheforeningen.

 

kompetencer

Frontend: AngularJS, Bootstrap, Typescript, GWT, JSF (RichFaces, PrimeFaces), Vaadin

Backend: JDK 1.8, Hibernate, JPA, Docker, Microservices, EHCache

Interfaces: SOAP webservices (Apache CXF), REST services (JSON, XML), Swagger, LDAP

Frameworks: J2EE, EJB, Spring/SpringBoot, Activiti, ActiveMQ, JMS, Apache POI, Apache Lucene, Jasper Reports

Testing frameworks/tools: Mockito, Selenium, Cucumber, JMeter, SoapUI, Postman

Development tools: Eclipse, Netbeans, IntelliJ, WebStorm

CI tools: Jenkins, Nexus, Sonar

Build management systems: Apache Maven, Gradle

Aplication servers:  Jboss/WildFly, Apache Tomcat, GlassFish, ServiceMix, JBossFuse

Databases:  PostgreSQL, Oracle, MySQL, MSSQL, DB2, H2, SQLite, Cassandra NoSQL

Source versioning: GIT, SVN, CVS, Hg